Employer

Čo je zamestnávateľ?
Zamestnávateľ je spoločnosť alebo organizácia, ktorá zverejňuje voľné pracovné miesta. Zamestnávateľom môže byť aj personálna agentúra, ktorá poskytuje pracovníkov pre klientov. Zutzu nie je zamestnávateľom a zmluva sa uzatvára iba medzi záujemcom a zamestnávateľom.